Δομή & Οργάνωση

  • Ενημερωτικό υλικό αρχείο
  • Κανονισμός Λειτουργίας για το ΕΠΑΝΕΚ αρχείο

Παρουσιάσεις Στελεχών ΕΦΕΠΑΕ


  • Ενδιάμεσος Φορέας επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα" αρχείο
  • Έρευνα ικανοποίησης διακαιούχων σε δράσεις ΕΣΠΑ αρχείο
  • Κρατικές ενισχύσεις - προτεινόμενες βελτιώσεις στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης αρχείο
  • Εμπειρίες Εξωστρέφειας αρχείο
  • Συνήθη προβλήματα υλοποίησης προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ - καλές πρακτικές πρόληψης αρχείο

Δελτία Τύπου


  • Για να δείτε τα δελτία τύπου πατήστε εδώ